Diplom

Dato: 1621-11-14Signatur: ubb-1621-11-14


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Peder Bjørnssøn kunngjør, at han sammen med søsteren Herborg Bjørnsdatter og med deres far Bjørn på Røynestrand sitt samtykke har solgt deres odelspart i Rondestveit i Ulvik til Zakarias Christofferssøn, lensmann i Granvin, for 8 riksdaler. Fem (?) lagrettemenn i Granvin er blitt anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Peder Bjørnssønn, Herborg Bjørnsdatter, Bjørn på Røynestrand, Zakarias Christofferssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus