Diplom

Dato: 1622-09-08Signatur: ubb-1622-09-08


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Knud Gyldenstjern, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør, at han har overdratt og utleiet en grunn i Vågsbotnen i Korskirkens sogn til Jens Block som denne i følge et skjøtebrev hadde kjøpt. Mats Skel, i sin tid befalingsmann på Bergenhus, hadde i følge et grunnbrev av 30. januar 1569 utleiet samme grunn til Fredrik Steen. Grunnleien er dengang som nå 1 bergengylden.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus), Skjøtebrev, Kjøp ; (grunn)

Relatert til: Knud Gyldenstjern, Jens Block, Mats Skel, Fredrik Steen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus