Diplom

Dato: 1625-12-21Signatur: ubb-1625-12-25


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jacob Olssøn Morsing, prest i Domkirken, kunngjør at han har utleiet til Botoll Olssøn og hans hustru Anne Willomsdatter, en grunn som ligger ute på Stranden ovenfor gaten mellom Johan Dodts og Anders Kippers hus, og som Botoll, i følge kjøpebrev av 29. april 1602, hadde kjøpt av Anders [...] i Trollgården. Den årlige grunnleie er 12 s[...].

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Prest, Kjøp ; (grunn), Kjøpebrev

Relatert til: Jacob Olssønn Morsing, Botoll Olssønn, Anne Willomsdatter, Anders [...] i Trollgården

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus