Diplom

Dato: 1627-04-24Signatur: ubb-1627-04-24


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Over Dall til Sandvik kunngjør at han med sin hustru Margrete Larsdatters samtykke har solgt gården Vik i Jondal i Hardanger til Anders på Rossland og Helle på Digranes. Han har mottatt full betaling. Axel Mowat på Hovland og Jacob Jenssøn, sorenskriver i Sunnhordaland, blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (gård), Sorenskriver

Relatert til: Over Dall til Sandvik, Margrete Larsdatter, Anders på Rossland, Helle på Digranes, Axel Mowat på Hovland, Jacob Jenssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus