Diplom

Dato: 1628-05-24Signatur: ubb-1628-05-24a


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Fredrik Anderssøn på Hove i Vik skipreide kunngjør, at han med sin hustru Edel Gabrielsdatters samtykke har solgt til Hans Asgrimssøn, barnefødt på Hanevik, og hans festemø Gjertrud Andersdatter odels-jordparter i gårdene Halleseter og Nese i Kvamsøy skipreide. Han mottar i betaling 39 riksdaler og 6 riksdaler i skjøtningsøre. Fem menn blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Fredrik Anderssønn på Hove, Edel Gabrielsdatter, Hans Asgrimssønn, Gjertrud Andersdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus