Diplom

Dato: 1628-05-24Signatur: ubb-1628-05-24c


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Truls Gunderssøn på Meland i Tjugum skipreide i Sogn kunngjør, at han med sin hustru Birgitte Torsdatters samtykke har solgt til Hans Asgrimssøn og hans trolovede festemø Gjertrud Andersdatter sin odelspart i Halleseter i Kvamsø skipreide for 15 riksdaler med skjøtningsøre. Fire lagrettemenn i Kvamsøy skipreide blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Truls Gunderssønn på Meland, Birgitte Torsdatter, Hans Asgrimssønn, Gjertrud Andersdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus