Diplom

Dato: 1629-04-27Signatur: ubb-1629-04-27


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Poul Madssøn, sogneprest til Kvinnherrad prestegjeld, og Tammis Sivertssøn på Søreid i Opdal, kunngjør et innbyrdes makeskifte. Tammis Sivertssøn overdrar til Poul Madssøn og hans hustru Else Eriksdatter sin hustru Karen Johansdatters odels-jordpart i gården Lande i Kvinnherrad sogn, og mottar til vederlag hans jordpart i gården Skarvetun i Ølve sogn. Tammis Sivertssøns stesønn, Jens på Søreid, Nils Nilssøn på Flateåker og sorenskriver Jacob Jenssøn besegler brevet sammen med dem.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Sogneprest, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Makeskifte, Odelspart, Vederlag, Overdragelse ; (odelspart)

Relatert til: Poul Madssønn, Tammis Sivertssønn på Søreid, Else Eriksdatter, Karen Johansdatter, Jens på Søreid, Nils Nilssønn på Flateråker, Jacob Jenssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus