Diplom

Dato: 1629-11-20Signatur: ubb-1629-11-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Olluff Ingebretssøn på Stedje i Vik skipreide kunngjør, at han med sin hustru Brita Rasmusdatters samtykke har solgt til sin bror, Oluff Ingebrettssøn på Tenål i samme skipreide og hans hustru Lutsi Ottesdatter, sin odels-jordpart i gården Kvam i Sogndal skipreide. Han mottar straks betalingen. Seks lagrettemenn i Vik blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Lagrettemann, Jordpart, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Olluff Ingebretssønn på Stedje, Brita Rasmusdatter, Oluff Ingebrettssønn på Tenål, Lutsi Ottesdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus