Diplom

Dato: 1631-11-24Signatur: ubb-1631-11-24


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Juell til Lindberg, befalingsmann over Bergenhus len, kunngjør, at han på Kong Christian IV sin vegne foretok et makeskifte med Johan Johanssøn, sogneprest i Manger i Nordhordaland. Hr. Johan får etter egen begjæring jorden Mangersneset som tilhører kirken, og kirken mottar til vederlag jorden Indre-Morken som tilhører prestebolet, og som Jens Juell etter besiktigelse fant var like god som Mangersneset.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Kirke, Prestebol, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

Relatert til: Jens Juell til Lindberg, Christian IV, Johan Johanssønn, Hr. Johan

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Vidisse
  • Pergament

comments powered by Disqus