Diplom

Dato: 1632-10-03Signatur: ubb-1632-10-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Sjur Omundssøn på Bergheim på Breim i Gjemmestad skipreide, Simon Omundsssøn på Indrehus i Gulen (Bremanger herred) i Sunnfjord, Rasmus og Erik Omundsssønner på Egge, og Jacob Sjurssøn på Berge og Rasmus Jenssøn på Hjelle i Opstryn, på deres hustruers vegne, kunngjør at de har solgt til sin bror Lasse Omundssøn på Bødalen i Loen deres jordgods i Bødalen, som de har arvet etter sine foreldre. Det regnes opp hva hver får for sitt jordgods. Tingskriver Maurits Jenssøn, lensmann Laurits på Re og tre lagrettemenn i Breim blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Jordgods, Tingskriver, Salg ; (jordgods)

Relatert til: Sjur Omundssønn på Bergheim, Simon Omundsssønn på Indrehus, Rasmus Omundssønn på Egge, Erik Omundsssønn på Egge, Jacob Sjurssønn på Berge, Rasmus Jenssønn på Hjelle, Lasse Omundssønn på Bødalen, Maurits Jenssønn, Laurits på Re

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus