Diplom

Dato: 1632-11-07Signatur: ubb-1632-11-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Brynhild Knutsdatter og Herborg Oluffsdatter på Voss, enker etter Annfinn Bårdssøn på Nyre og Gullik Finnssøn på Istad, kunngjør at de hver har solgt til Aslak Olssøn på Vindal i Granvin i Hardanger sine odelsparter i samme Vindal, i betaling for jordgodset fikk Brynhild 8 riksdaler og Herborg 4 riksdaler. Fire lagrettemenn i Granvin blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Gods, Jordgods, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Brynhild Knutsdatter, Herborg Oluffsdatter, Annfinn Bårdssønn på Nyre, Gullik Finnssønn på Istad, Aslak Olssønn på Vindal

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus