Diplom

Dato: 1632-12-29Signatur: ubb-1632-12-29


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Kong Christian IV stadfester det makeskifte Jens Juell til Lindberg, befalingsmann over Bergenhus len, gjorde på kongens vegne på Bergenhus 24. november 1631. Johan Johanssøn, sogneprest til Manger prestegjeld i Nordhordaland, fikk etter egen begjæring jorden Mangersnes som tilhører kirken, og til vederlag mottok kirken jorden Indre-Morken som tilhørte prestebolet, og som Jens Juell etter besiktigelse fant var like god som Magernes.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Skifte, Sogneprest, Stadfesting ; (kongelig), Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Jord, Kirke, Prestebol, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

Relatert til: Christian IV, Jens Juell til Lindberg, Johan Johanssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus