Diplom

Dato: 1634-08-07Signatur: ubb-1634-08-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkeliv klosters og St. Hanskirkens gods og grunner, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Henrik Warnick og hans hustru Eline Hågensdatter en av St. Hanskirkens grunner som ligger på St. Hansvollen. Den årlige grunnleien er 1 ort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder, Kansler

Relatert til: Jens Ibssønn, Christian Friis til Kragerup, Henrik Warnick, Eline Hågensdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus