Diplom

Dato: 1634-10-04Signatur: ubb-1634-10-04


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

En lagrettemann i Øystese skipreide og fem lagrettemenn i Granvin skipreide kunngjør, at da det ble holdt skifte etter Knut Halsteinssøn på Varberg i Eidfjord mellom Peder Siverssøn på Frøsvik, på hans hustru Torbjør Torbjørnsdatters vegne, og hennes medarvinger, så ble Peder på vegne av sin hustru tildelt en laup smør i gården Velken med underliggende seter ved navn Helleseter i Granvin.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arving, Seter

Relatert til: Knut Halsteinssønn på Varberg, Peder Siverssønn på Frøsvik, Torbjør Torbjørnsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus