Diplom

Dato: 1634-10-07Signatur: ubb-1634-10-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Siver Kjetilssøn på Bu, lagrettemann i Kinsarvik skipreide, og Laurits Knutssøn på Opdal i Ullensvang sogn, kunngjør et innbyrdes odelsmakeskifte. Siver overlot til Laurits sin odelespart i Sekse i Korstunet i Ullensvang sogn og mottok til vederlag hans odelspart i Håheim i Ulvik skipreide. Seks lagrettemenn i Ulvik skipreide blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Makeskifte, Odelspart, Odelskifte

Relatert til: Siver Kjetilssønn på Bu, Laurits Knutssønn på Opdal

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus