Diplom

Dato: 1635-01-22Signatur: ubb-1635-01-22


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Arnt Nagel i Bergen, formynder for svogeren Cornelius de Lange og søsteren Clara Berntsdatter samt deres umyndige barn, kunngjør at han med svogeren og Laurits Søffrenssøn, søsterens nåværende mann, sitt samtykke har solgt til slakter Jeremias Willomssøn og hans hustru Anne Pedersdatter, en steinkjeller med underliggende grunn ved Torget i Bergen, som arvelig var tilfalt søsteren og hennes barn. Formynderen, svogeren, søsterens nålevende mann og to av byens borgere besegler brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Slakter, Kunngjøring, Arv, Salg ; (grunn), Grunn, Steinkjeller, Salg ; (steinkjeller)

Relatert til: Arnt Nagel, Cornelius de Lange, Clara Berntsdatter, Laurits Søffrenssønn, Jeremias Willomssønn, Anne Pedersdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus