Diplom

Dato: 1635-11-07



Signatur: ubb-1635-11-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han bestemmer da Willom Berentssøn klager over sin nabo Laurits Hanssøn, at Laurits ikke kan hindre ham fra å ha fri adgang til sjøen, og ikke kan gjøre innsigelse mot at Willom innhegner en ødeplass da denne har fulgt med hovedgrunnen som han leier. Han må dog betale et tillegg i grunnleien på en riksort for å gjøre dette.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Klage, Fullmektig, Ødeplass, Ridder, Kansler, Eiendomstvist

Relatert til: Jens Ibssønn, Christian Friis til Kragerup, Willom Berentssønn, Laurits Hanssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus