Diplom

Dato: 1636-03-16Signatur: ubb-1636-03-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og høvedsmann på Bergenhus, og Ludvig Hanssøn Munthe, superintendent i Bergen, kunngjør at på grunn av sognepresten til Jostedal sogn, Herr Otto Ravns, og menighetens klage over kallets usle innteketer har kongen tillagt kallet Gaupne anneks som hittil har ligget under Luster prestegjeld. Sognepresten skal for ettertiden bli i Gaupne, som nå har blitt hovedsognet, og skal preke i Jostedal hver tredje søndag.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Sogneprest, Høvedsmann ; (Bergenhus), Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Rikskansler ; (Norge), Prestekall, Inntekt, Sogn, Anneks, Superintendent ; (Bergen)

Relatert til: Jens Bjelke til Austrått, Ludvig Hanssønn Munthe, Otto Ravn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus