Diplom

Dato: 1636-05-28Signatur: ubb-1636-05-28


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermestere og rådmenn i Bergen kunngjør, at de har utleiet til Peder Christenssøn Bang og hans hustru Inger Rasmusdatter, en av byens grunner, som ligger utenfor Nykirken og som tidligere har tilhørt Munkeliv kloster. Peder Bang hadde kjøpt grunnen av Anders Lauritssøn, tidligere fogd i Luster. Grunnleien på 1 riksort og 5 danske skilling skal årlig betales til byens kemner.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Fogd, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Kjøp ; (grunn), Kemner

Relatert til: Peder Christenssønn Bang, Inger Rasmusdatter, Peder Bang, Anders Lauritssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus