Diplom

Dato: 1636-10-13Signatur: ubb-1636-10-13a


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Lagrettemenn i Ulvik og Ullensvang skipreider kunngjør, at de for noen år siden hadde påhørt (?) et forlik mellom brødrene Trond Lauritssøn, som dengang bodde på Kvitne, og Isak på Måge i Ullensvang skipreide. Trond hadde da solgt til Isak sine odelsparter i Måge og Kvitne for 15 riksdaler og i skjøtningsøre 2 1/2 riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Skjøtningsøre, Forlik, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Trond Lauritssønn, Isak på Måge

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus