Diplom

Dato: 1636-10-13Signatur: ubb-1636-10-13b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Havor (?) Lauritssøn Folkdal, lagrettemann i Granvin skipreide, kunngjør at han har solgt til Isak Lauritssøn på Måge i Ullensvang skipreide sin rette odelspart i nevnte Måge for [...] riksdaler og i skjøtningsøre 1 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Skjøtningsøre, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Havor (?) Lauritssønn Folkdal, Isak Lauritssønn på Måge

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus