Diplom

Dato: 1636-10-28Signatur: ubb-1636-10-28


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og lensherre på Bergenhus, har tillagt og samtykket, at Otto Rafn, sogneprest i Jostedal, skal ha 4 1/2 tønne korn fra Vik, Luster, Lærdal og Leikanger prestegjelds kirketiende i hans tid som lensherre, de samme privilegier som hans forgjengere har tillagt sognepresten i Jostedal.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Sogneprest, Privilegium, Tiende, Korn, Rikskansler ; (Norge), Lensherre ; (Bergenhus), Samtykke

Relatert til: Jens Bjelke til Austrått, Otto Rafn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus