Diplom

Dato: 1639-08-07Signatur: ubb-1639-08-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Sorenskriver Jens Madssøn i Sogn, lensmann Henrik Asseim og fem lagrettemenn i Lavik skipreide takserer den skadde gården Indrebø har lidd sist vinter på grunn av elvebrudd forsaket av isgang, så store steiner har demmet opp de beste laksedyp, og av den grunn er fisket blitt betydelig forringet. De nedsetter Nils Indrebøs avgift til ombudsmann for Losnegards gods fra to tønner laks til en tønne.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Ombudsmann, Avgift, Taksering, Skade, Elvebrudd, Fiske

Relatert til: Jens Madssønn, Henrik Asseim, Nils Indrebø

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus