Diplom

Dato: 1640-03-28Signatur: ubb-1640-03-28


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Fire brødre: Størk Mogensen på Hafskor i Fusa, Anders, Morten, Oluf Mogenesen på Eikeland, og tre svogre: Asbjørn Michelsen på Hananger og hustru Berete Mogensdatter, Niels Nielsen på Ådland og hustru Signueve Mogensdatter, Oluf Siuffversen på Toft og hustru Karen Mogensdatter, selger og skjøter til sin "kiere Broder och Suoger" Knud Mogensen på Bjørndal i Hålandsdalen, deres "odels Anpart" i Hafskor. Brevet er utstedt på "Vortinget paa Ager i Stranduig schibred den 28 Martij Anno Ch: 1640". Det er underskrevet (med bumerker) av de syv selgerene, og beseglet av lensmannen og fem andre vitner.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Vitne, Odel, Lensmann, Ting, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Størk Mogensen på Hafskor, Anders Mogensen på Eikeland, Morten Mogensen på Eikeland, Oluf Mogenesen på Eikeland, Asbjørn Michelsen på Hananger, Berete Mogensdatter, Niels Nielsen på Ådland, Signueve Mogensdatter, Oluf Siuffversen på Toft, Karen Mogensdatter, Knud Mogensen på Bjørndal

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer
  • Bumerke

comments powered by Disqus