Diplom

Dato: 1641-10-16Signatur: ubb-1641-10-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Erik Ingebrigtssøn på Flahammer i Luster skipreide har med samtykke av sin hustru Mette Tomisdatter solgt til Nils Narvessøn på Fragstue i samme skipreide og hans hustru Marit Åmundsdatter sin jordpart i gården Fragstue, som var kjøperens rette odel, for 50 riksdaler og for til et naust en vinter med skjøtningsøre. Sorenskriver Mogens Nilssøn i Indre Sogn fogderi, lensmann Ole Leri og lagrettemann Peder Luri i Luster skipreide har på anmodning forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Lensmann, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

Relatert til: Erik Ingebrigtssønn på Flahammer, Mette Tomisdatter, Nils Narvessønn på Fragstue, Marit Åmundsdatter, Mogens Nilssønn, Ole Leri, Peder Luri

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus