Diplom

Dato: 1647-12-10Signatur: ubb-1647-12-10


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermestere og rådmenn i Bergen utleier og overdrar til Joest Meyer og hans hustru Barbra Jansdatter, en av byens grunner på Stølen. I festepenger betales 12 riksdaler og i årlig grunnleie 1 1/2 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borgermester ; (Bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Festepenger

Relatert til: Joest Meyer, Barbra Jansdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus