Diplom

Dato: 1648-06-18Signatur: ubb-1648-06-18


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Christian Søffrenssøn i Bergen og hans hustru Elline Jørgensdatter en av slottets grunner nedenfor Korskirkealmeningen, som i sin tid hadde tilhørt avdøde Jørgen Jonssøn og som Christen Søffrenssøn hadde kjøpt av hans arving, maler Niels Hanssøn. Den årlige grunnleien er 2 riksort.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Maler

Relatert til: Ove Bjelke til Austrått, Christian Søffrenssønn, Elline Jørgensdatter, Jørgen Jonssønn, Christen Søffrenssønn, Niels Hanssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament

comments powered by Disqus