Diplom

Dato: 1650-01-18Signatur: ubb-1650-01-18


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Da Gjermund Haldorssøn på grunn av alderens skrøpelighet ikke kunne oppbære landskyld m.m. av sine jordparter, foretok Jens Søffrenssøn, tingskriver i Hardanger, og fire lagrettemenn i Kinsarvik skipreide, etter hans eget ønske et skifte av hans jordparter i gårdene, Bu, Lund, Mykletun og Midnes, mellom hans seks barn. Det oppregens hva hver får i jordgods.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Landskyld, Skifte, Gods, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Arveskifte, Jordgods, Tingskriver

Relatert til: Gjermund Haldorssønn, Jens Søffrenssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus