Diplom

Dato: 1651-09-12Signatur: ubb-1651-09-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Søffrenssøn, tingskriver i Hardanger, og seks lagrettemenn i Øystese skipreide gransker og takserer gården Indre-Ålvik som Iver Isakssøn bygsler. Iver vil nemlig ha nedsatt landskylden og skatten på gården på grunn av at fjellskred m.m. har forringet hans mark, eng og skog. Dette har Hans Jenssønn Fåberg, ombudsmann over Halsenøy kloster og Hardanger len, protestert imot.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Landskyld, Skog, Ombudsmann, Bygsel, Mark, Skatt, Tingskriver, Taksering, Befaring, Eng, Skred

Relatert til: Jens Søffrenssønn, Iver Isakssønn, Hans Jenssønn Fåberg

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus