Diplom

Dato: 1651-10-28Signatur: ubb-1651-10-28


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Lasse Gjermundssøn på Mykletun i Eidfjord inngår et makeskifte med sin bror, Haldor Gjermundssøn på Bu. Han overlater til Haldor og hans hustru Brita Helgesdatter sin odelsjordpart i Bu og mottar til vederlag hans odelspart i Mykletun. Tingskriver Jens Søffrenssøn og fire lagrettemenn i Ulvik skipreide har på anmodning forseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Jord, skifte og overdraging, Makeskifte, Odelsjord, Tingskriver

Relatert til: Lasse Gjermundssønn på Mykletun, Haldor Gjermundssønn på Bu, Brita Helgesdatter, Jens Søffrenssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus