Diplom

Dato: 1653-02-03Signatur: ubb-1653-02-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Ifølge skjøte, datert Nordtveit 28. januar 1629 har Knut Reise i Opdal skipreide solgt sin hustrus jordpart i gården Haga i Strandvik skipreide til Oluf Willumsen på Nordtveit, lensmann i samme skipreide, for 18 riksdaler samt 1 riksdaler i skjøtningsøre. Han føler seg "at were misholden vinden for(nefne) kiöb", og mottar ifølge sitt krav ytterligere 8 riksdaler samt 1 riksdaler i skjøtningsøre av Oluf Nordtveits arvinger.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Jordpart, Arving, Klage, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

Relatert til: Knut Reise, Oluf Willumsen på Nordtveit

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Pergament

comments powered by Disqus