Diplom

Dato: 1653-07-16Signatur: ubb-1653-07-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Poul Lett, ombudsamnn over Sem og Sandvik gods som tilhører Rosenkrantzerne og Galderne, har utleiet til Adamus Junger, kirkeverge til Korskirken i Bergen, på kirkens vegne den grunn i Kongensgate hvor klokker Hans Vort nå bor. Grunnleien er en halv riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Klokker, Ombudsmann ; (Sem og Sandvik gods), Kirkeverge ; (Korskirken)

Relatert til: Poul Lett, Rosenkrantzerne, Galderne, Adamus Junger, Hans Vort

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus