Diplom

Dato: 1653-10-07Signatur: ubb-1653-10-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Dorthe Jochumsdatter, enke etter skomaker Evert Iben, utsteder skjøte på en grunn ved Lille Lungegårdsvann, en av de nye starvhusgrunner, som hennes avdøde mann i sin tid solgte til skomaker Henrik Frantzen og hans hustru Marri Henriksdatter. Hennes nåværende mann, skomaker Oluff Rasmussen i Bergen, og hennes sønn, skomakersvenn Ibe Evertssen samt baker Christoffer Jochumssen og Petter Poulssen har forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Skomaker, Svenn, Baker, Skomakersvenn

Relatert til: Dorthe Jochumsdatter, Evert Iben, Henrik Frantzen, Marri Henriksdatter, Oluff Rasmussen, Ibe Evertssen, Christoffer Jochumssen, Petter Poulssen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus