Diplom

Dato: 1658-03-13Signatur: ubb-1658-03-13


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Sven Endresen på Haukås, Jon på Toften, Hagtor på Fosse og Torbjørn på Solbjør, brødre, samt Siver Holdhus og Tolleff Ugletveit, på deres hustruer Ågot og Marit Endresdøtres vegne, og Ragnhild Endresdatter har solgt deres odelsparter i gården Sjuseter til deres bror og svoger, Ole Endresen på Sjuseter. For hver brorpart betalte han 5 riksdaler, for hver søsterpart 2 1/2 riksdaler. Christen Bertelsen, sorenskriver i Sunnhordaland, og fem lagrettemenn i Strandebarm skipreide har på anmodning forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skjøte, Lagrettemann, Sorenskriver, Odelspart, Salg ; (odelspart), Jord, køp og salg

Relatert til: Sven Endresen på Haukås, Jon på Toften, Hagtor på Fosse, Torbjørn på Solbjør, Siver Holdhus, Tolleff Ugletveit, Ågot Endresdatter, Marit Endresdatter, Ragnhild Endresdatter, Ole Endresen på Sjuseter, Christen Bertelsen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus