Diplom

Dato: 1658-04-19Signatur: ubb-1658-04-19


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Herman Garman, tollforvalter Nordenfjells, toller og rådmann i Bergen samt ombudsmann over Lysekloster len, som av Gabriel Marselis, kongens residerende kommisarius i Amsterdam, hadde kjøpt Seim og Sandvik gods med underliggende gårder i Bergenhus, Stavanger og Trondhjem len samt i Nordlandene, har nå solgt igjen til Peder Hanssen, rådmann i Bergen og slottskriver på Bergenhus, gården Åstveit (Åsane sogn i Hammer prestegjeld) for 135 riksdaler og 1 ort i skjøtningsøre. Severin Jenssen og Ove Jenssen, borgermestere i Bergen, har på anmodning forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Borgermester ; (Bergen), Gods, Rådmann ; (Bergen), Ombudsmann, Kjøp ; (eiendom), Kommissær ; (kongelig), Tollforvalter, Toller, Skriver ; (slottskriver)

Relatert til: Herman Garman, Gabriel Marselis, Severin Jenssen, Ove Jenssen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus