Diplom

Dato: 1659-06-16Signatur: ubb-1659-06-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermestere og råd i Bergen har utleiet og overdratt til borgermester Severin (Søffren) Jensen og hans hustru Giertrud Hansdatter, en av byens påbyggede grunner på Stølen samt en ødegrunn ved siden av. Den årlige grunnleien er tilsammen 1 riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Ødegrunn

Relatert til: Severin (Søffren) Jensen, Giertrud Hansdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus