Diplom

Dato: 1659-08-05Signatur: ubb-1659-08-05


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Kong Fredrik III kunngjør, at ettersom Tomis Tomissen, hans øverste renteskriver i Kjøbenhavn, på egne og andre renteskriveres vegne har utlånt 827 1/2 riksdaler og 4 skilling til garnisonens underhold, så pantsetter han på sine egne og kronenes vegne til Tomis Tomissen m.fl. hans og kronens "Anpart Thiende" i jordgodset som ligger i Bergenhus len i Norge, som i 1657 var blitt overdtatt til Marseliserne.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Pantsetting, Jordgods, Kunngjøring ; (kongelig), Lån, Garnison, Renteskriver

Relatert til: Fredrik III, Tomis Tomissen, Marselis

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus