Dokument

Laget mellom 1825-01-01 og 1828-05-31Signatur: ubb-ms-0178-b-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Mål på forskjellig hollandske skip: Smak de Gode Vervagting, Smak de Vrouw Riea, Smak Dageroes, Smak Geyezsa Charlotte, Smak de Eendragt, Smak de Vrouw Elizabeth, Coff de Twee Gebrooders, Smak de goede Hoep (Smak og Coff er hollandske skipstyper).

Skipper Jan Harms Middel sitt skip Smak de Gode Vervagting er riktig målt til 35 hollandske lester (29 1/2 Commerce-lest). Skipperen trodde at den var før høyt målt og forlangte at den ble ettermålt. Sammenlignet med andre hollandske skip er dette skipet og skipet de Vrouw Elizabeth lang større og laster langt mer trelast enn de andre skipene som er målt. Skipper Jacob Wilkens sitt skip Smak de Goede Hoep er 27 Commerce-lester. Denne Smak er etter hva han selv har fortalt kjøpt av skipper Abraham Hazewinkel og er større enn den han har ført tidligere. Det er antatt at han har benyttet seg av målebrevet til det gamle kasserte skipet. Han har muligens gitt det nye skipet samme navn. Skipper Jan Kaaperis Smak Vrouw Elizabeth er etter uttalelsene til flere hollandske skippere den Smak som skipper J. Siedres førte og da ble kalt Jonge Cornelius de Haan. I den tid drektig etter målebrev 32 Commerce-lester. Skipet lastet her til sammen syv reiser i 1823 og 1824 på 28 Commerce-lester. De Hollandske fartøyer måler lite i forhold til hvilken trelast de tar inn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Skip, Målebrev, Skipsmåling, Trelast, Coffer, Holland, Skipper, Smak (skipstype), Commerce-lest

Relatert til: Christian Magnus Falsen

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Håndskrevet

comments powered by Disqus