Dokument

Publisert: 1822Signatur: ubb-ms-0178-c-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

En instilling med ved vedlegg (A-M) til Stortinget fra ulike bidragsytere vedrørende avbetaling av Norges statsgjeld og oppgjøret til Danmark. Christian Krohg var komiteens formann og Carl Falsen sekretær.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Danmark, Norge, Regnskap, Gjeld, Stortinget, Statskasse, Regjeringen

Relatert til: Jonas Collett, Carl Valentin Falsen, Kong Karl III Johan, Christian Hersleb Horneman, Christian Krohg, Matthias Conrad Peterson

Er en del av

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus