Brev

Laget mellom 1820-01-01 og 1830-01-13Signatur: ubb-ms-0178-b-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udatert brev uten avsender eller mottaker. Det omhandler uriktig måling av hollandske skip som farer til Norge. Brevskriver ønsker: 1) At tollboden eller måler blir strengere pålagt å sikre at fartøy som ankommer tollboden skal ettermåles, og videre attestere hvis målene er riktige. 2) Når fartøyet er uriktig målt skal det nye målebrevet og det gamle falske målebrevet sendes til departementet. 3) At tilstrekkelig straff eller mulk for fremtiden blir bestemt for de som har målt, ettermålt og attestert uriktig. Den skipper som har forevist uriktige mål bør også motta en mulk for å ersatte tapet til statskassen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Skipsfart, Skip, Målebrev, Coffer, Smak (skipstype), Statskasse, Toll, Tollbod, Fartøy

Relatert til: Christian Magnus Falsen

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Vannmerke

comments powered by Disqus