Brev skapt av

Mottaker
Departement (justissaker)

Laget mellom 1819-01-01 og 1819-12-31Signatur: ubb-ms-0178-b-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Brevet omhandler Søndre Bergenhus Amts verging mot å utbetale en regning til Sorenskriver Voss, som han har lagt ut til Tingholderen og Langrettet for et Justitstingsviden for tyveri utført av Brithe Larsdotter Wigøren. Søndre Bergenhus Amt er fritatt for å betale de omtalte utgiftene, og alt faller dermed Norde Bergenhus Amt til last. Imidlertid er Søndre Bergenhus Amts vergring mot å udbetale Sorenskriver Voss sin regning ikke er hjemlet i loven i følge brevskriveren, og Søndre Bergenhus Amt må derfor pålegges å utbetale de foranførte og lignende utgifter.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Tyveri, Grunnloven, Regjeringen, Utgift

Relatert til: Peter Bortmann Voss, Brithe Larsdotter Wigøre

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus