Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0017Gå til enkeltside for nedlasting:

Avskriften er trolig på begynnelsen av 1700-tallet

Dette dokumentet er knyttet til emnene Bergen, 1600-tallet, Topografi, 1700-tallet, Jordebøker, Bergen vedk, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Grunnbok, Grunnbok Bergen, Manufacturhuset i Bergen vedk., Grundebøker

Relatert til: Wilhelm Frimann Koren Christie, Marcus Fredrik Irgens

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Fol. 159 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus