Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0017Gå til enkeltside for nedlasting:

Avskriften er trolig på begynnelsen av 1700-tallet

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Bergen, 1600-tallet, Topografi, Jordebøker, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Grunnbok, Manufacturhuset i Bergen, Grundebøker

Relatert til: Wilhelm Frimann Koren Christie, Marcus Fredrik Irgens

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Fol. 159 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus