Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0043Gå til side:

Indeholder kopier av brever, der i tiden 1808-14 for det meste er av embedsmæssig art, fra 1815-29 av mer privat natur. Alt skrevet med Falsens egen haand. Fra 1808-14 alfabetisk register.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Kulturhistorie, Norge, Brev, Bergen vedk, Embetsmann, Kopibok fra 1808-1829 for C. M. Falsen, Stortingsrepresentant, Norges historie

Relatert til: Christian Magnus Falsen

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Fol. 210 beskrevne blader foruten register. B.

comments powered by Disqus