ManuskriptSignatur: ubb-ms-0135Gå til enkeltside for nedlasting:

Indeholder bl. a. reiseoptegnelser fra 1768, 1769. Brever ang. handlinger i søvne, egteskap m. m. Dagboksoptegnelser. Kopier av en del pergamentsbrever. Familieoptegnelser. Antikvariske optegnelser m. m. - Andreas Christie døde 1786. - Vedlagt et brev fra E. Hagerup til stiftamtmand Christie, dat. Fruegaard 11/8 1824. - Manuskr. Noget defekt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Brev, Bergen, Kulturhistorie, Reiseskildringer, Personalhistorie (optegnelser), Diplomer, Historisk-antikvariske skrifter, Skrifter av blandet indhold, Dagboksopptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Genealogi vedk., Slegtsoptegnelser, Optegnelser av Andreas Christie i tiden 1768–1776

Relatert til: Wilhelm Frimann Koren Christie, Christie, Andreas Christie, Andreas Christie, Eiler Hagerup, E. Hagerup

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 8°. 63 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus