Manuskript

Laget mellom 1604-01-01 og 1672-12-31Signatur: ubb-ms-0212


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Indeholde opgaver over deltagerne i spillene, samt hvem der gav husbonde-øl, "Frey-Behr" og "Maigreve-øl" m. m.

Dette bildet er en del av utstillingen Eiendoms- og forretningsarkiv - Et utvalg fra arkivene

Dette dokumentet er knyttet til emnene Bergen, Kulturhistorie, Handel, Foreninger og selskaper etc. ang., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen, Gesellen-Boeck im Jakupsfjorden undt Belgarden

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergamentsbind. 4°. 53 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus