Diplom

Dato: 1588-06-18Signatur: ubb-1588-06-18


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Iver Jonssøn på Kambestad i Ullensvang sogn anklager på et alminnelig lagting i Bergen 18. juni 1588 Poueld Amundssøn på Berge i Øystese sogn for med underfundighet å ha fratatt Byrre Erikssøn og hans hustru Britta Jonsdatter halvparten av jorden, som er 1 laups leie, i gården Isberg i Odda sogn i Hardanger som var tilfalt dem ved odel. Dette blir bevist og Poueld Amundssøn blir fradømt jorden igjen med all landskyld og rettigheter som han til denne dag har fått.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Dom, Landskyld, Odel, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Leie ; (av jord), Jord, Anklage, Rettighet

Relatert til: Iver Jonssønn på Kambestad, Poueld Amundssønn på Berge, Byrre Erikssønn, Britta Jonsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus