Diplom

Dato: 1594-05-01Signatur: ubb-1594-05-01


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Elleve lagrettemenn i Lavik og Gulen skipreider kunngjør, at de etter påbud av Jens Kock, fogd i Sogn, har gransket og besiktiget Laviks prestegårds skog, mark, ødegårder og hus som Johannes Svendssøn i Lavik nå bruker. De har funnet husene i god stand selv om en husbot på 10 riksdaler ikke er betalt, men de har ilagt Johannes en bot på 12 riksdaler fordi han har råhugget og ødelagt skogen m. m. De har også besiktiget en ødeplass under nevnte Lavik ved navn Fusketun, og da den har vært bebygget i gammel tid, fant de det forsvarlig å bygge gården opp igjen nå.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Betaling, Lagrettemann, Skog, Ødegård, Fogd, Hus, Besiktigelsesdokument, Ødeplass, Besiktige, Mark, Bot ; (husbot), Råhogst, Hogst ; (råhogst)

Relatert til: Jens Kock, Johannes Svendssønn i Lavik

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus