Diplom

Dato: 1630-03-05Signatur: ubb-1620-03-05


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Thommessøn kunngjør på vegne av kongen og fogd Jørgen Brockenhus i Hardanger, at fordi Torkild Jacobssøn på Mykletun i Eidfjord var kommet i leiermål med sitt søskenbarn Magdalena Jacobsdatter og var rømt sammen med henne, og derfor var dømt til døden hvis de ble grepet, at han har overlatt Torkilds konfikserte gods og jordparter i Mykeltun og ødejorden Moen til de neste odelsmenn, Askild Osa og hans brorsønn Knut, for 36 riksdaler. Fire lagrettemenn i Ulvik skipreide blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Odel, Fogd, Gods, Odelsmann, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Ødejord, Konge ; (Danmark og Norge), Overdragelse, Leiermål, Rømling, Dom ; (dødsdom)

Relatert til: Jens Thommessønn, Jørgen Brockenhus, Torkild Jacobssønn på Mykletun, Magdalena Jacobsdatter, Askild Osa, Knut

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus