Diplom

Dato: 1650-02-22Signatur: ubb-1650-02-22


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Gunder Gjermundssøn på Spånheim har solgt til sin bror Haldor Gjermundsssøn på Bu (Eidfjord) og hans hustru Brita Helgesdatter sin odelspart i gården Bu for 25 riksdaler og ei vårfødt ku i skjøtningsøre. Jens Søffrenssøn, tingskriver i Hardanger, og tre lagrettemenn i Ulvik skipreide har på anmodning forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart), Tingskriver

Relatert til: Gunder Gjermundssønn på Spånheim, Haldor Gjermundssønn på Bu, Brita Helgesdatter, Jens Søffrenssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus