Hefte skapt av

Publisert: 1967

Utgitt av
Tønsberg AktietrykkeriSignatur: ubb-ms-0048-b-1


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Særtrykk av offiser og antikvar Lorentz Diderik Klüwers beretninger og tegninger fra sine reiser gjennom Norge, her med opptegnelsene som rommer Vestfold. Klüwers originalmanuskript gikk tapt, så denne utgivelsen baserer seg på W.F.K. Christies avskrift.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Tegninger, Gårder, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Gravplasser, Antikvariske tegninger, Kirke

Relatert til: Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823., Universitetsbiblioteket i Bergen, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Knut L. Espelid, W. F. W. Christie

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus