Hefte skapt av

Publisert: 1967

Utgitt av
Tønsberg AktietrykkeriSignatur: ubb-ms-0048-b-1


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Særtrykk av offiser og antikvar Lorentz Diderik Klüwers beretninger og tegninger fra sine reiser gjennom Norge, her med opptegnelsene som rommer Vestfold. Klüwers originalmanuskript gikk tapt, så denne utgivelsen baserer seg på W.F.K. Christies avskrift.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gravplasser, Kirke, Tegning, Gård, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger

Relatert til: Knut L. Espelid, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823., Universitetsbiblioteket i Bergen, W. F. W. Christie

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus